Translate [EBb]

– Letterbeeld –

Over het dagelijks leven van letters en karakters: ‘Gerard Unger overleden’

 

[EBb] per e-mail

Nieuwe [EBb] blogberichten direct ontvangen per e-mail?

– Hier Drukken –

grafische slogans: "Het kan altijd luxor"

Stichting Print

'Ruimte voor grafische vormgeving en typografie'

Nieuwe Nike

A typographic ode to London Transport’s typeface, Johnston100

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

8 oktober, 2010, 9:45 am | 30 reacties

Onderlinge Vereniging van Crediteuren “Niet zonder ons”

Website www.nietzonderons.net in de lucht - Vereniging maakt vliegende start


Onderstaande beginselverklaring is een initiatief van Bureau Buitendijks & De Kwelder:

Keer op keer mopperen we al dan niet terecht over het grote aantal doorstarts. Vooral de dubieuze doorstarts – Hollandia, Jonroo, Ex Brouwer bedrijven, noem maar op.

Op die doorstartvergaderingen wordt over veel vergaderd maar niet over de handelscrediteuren. Vaak heeft de curator een ondergeschoven rol en is het de bank die kiest.

Alles is verpand, geleased. Alle zekerheden zijn aan de bank gegeven. In zo’n doorstart bepaalt de bank wat een haar geschikt bod is. Met welk bod zij het beste uitkomt.

De curator mag dan nog wat onderhandelen over de hoogte van de goodwill en dan hebben we het wel ongeveer gehad.

De doorstartende partij is klaar en begint gewoon, in het begin wat oneffenheden bij leveranciers wegwerken – wat negatief sentiment – en hup over tot de orde van de dag.

Sommige leveranciers hopen via een soort aangepaste prijzen hun strop weer terug te kunnen verdienen. Dat wordt echter nooit geaccepteerd. Je mag (!) blijven leveren tegen marktconforme prijzen.

Het Nederlands faillissementsrecht voorziet niet in maatregelen en mechanismen om dit te voorkomen. Antwoord is: dan had je je maar moeten verzekeren. Bij Thieme weten we dat dat al tijden niet meer te verzekeren was. Toch doorgaan was dus een risico nemen.

Kan je hier wat tegen doen?

Ja daar kan wat tegen gedaan worden. Wel anders dan u gewoon bent.

Uitgangspunt voor onze strategie is het feit dat de doorstartende partij voetstoots aanneemt dat er geleverd wordt als hij weer gaat draaien. “We zijn immers een andere rechtspersoon”. Of het personeel zet het voort en heeft alle steun nodig. Allemaal waar, maar ze gaan er van uit dat er weer geleverd wordt. Daar wordt nooit aan getwijfeld.

Leveringsaanname verwerpen!

Als die aanname nu eens niet zou kloppen. Als de Verenigde Crediteuren – zouden zeggen: wij leveren niet. Wij willen eerst praten over onze vorderingen. De doorstarter zal zeggen :”Dan moet je bij de curator zijn”. Als we daar nu eens geen genoegen mee zouden nemen.

Nee: wij leveren niet als je niet ons akkoord hebt. Wij willen een crediteurenovereenkomst bij een doorstart. De Verenigde Crediteuren onderhandelen over een betaling van de vordering. Een deel betaling tegen kwijting – een totale betaling of  een inverdien regeling met right of first refusal.

Stel dat het allemaal loopt hebben we toch ondanks faillissement toch nog gescoord.

Het probleem is als het niet zo loopt.

Sancties:

Mocht de doorstarter niet willen praten dan leveren de leden van de Vereniging niet. Dat klinkt erger dan het is. Een of twee weken zal voldoende blijken. Dat niet leveren moet dus echt een blokkade zijn. De Onderlinge zorgt dat het bekend wordt en dat doorstarter geblocked wordt.

Dit wapen vergt zelfbeheersing en een beetje moed. Niet leveren gaat immers tegen je principes in maar als je weet dat je collega’s ook niet leveren is dat een steun in de rug.Als dat n.l. effectief gedaan wordt zal er in doorstartonderhandelingen misschien ook een stoel vrij gemaakt worden voor de Onderlinge.

Ja maar:

“Als nu iemand toch levert.”  Iemand die toch levert – al dan niet – lid van de Onderlinge komt op een zwarte lijst.

Dus stel dat een papiergroothandel toch gaat leveren dan blacklisten we die. Maatregel een oproep naar grafisch NL om een paar weken geen papier bij deze groothandel te kopen. We zijn tenslotte allemaal kruideniers . Ook deze onderkruiper kan rekenen.

Moeilijk?

Nee, maar u moet samen optrekken met uw concurrenten. Dat is uniek. U moet af en toe moed opbrengen om nee te zeggen.

Waarom eigenlijk?

In de eerste plaats om als handelscrediteur serieus genomen te worden.

In de tweede plaats om iets te doen aan de talloze min of meer dubieuze doorstarts.

We gaan er vanuit dat in de huidige situatie u niets krijgt. Met de ernstige nadruk op niets. In de nieuwe situatie proberen we in ieder geval een deel terug te krijgen. Dat is winst.

Structureel zou het kunnen gebeuren dat men niet meer doorstart vanwege de Onderlinge. Dan krijgen we geen geld, maar bereiken we een langzaam herstel van onze verziekte sector.

En niet te vergeten

Zullen we altijd proberen de bestuurders van de faillerende onderneming persoonlijk aansprakelijk te stellen

Vorm:

Vereniging.

Lidmaatschap € 35

Iedereen kan lid worden – dus ook niet-crediteuren

Waarvoor dit geld?

 • Uitgaven:

Site

Oprichting

Uren

Onvoorzien

 • Inkomsten

Contributie

Percentage geïnde vordering – te denken valt aan 5%

Deals met kredietverzekeraars

Samenvattend

Bovenstaand initiatief van Bureau Buitendijks & De Kwelder dient al werkend met de eerste leden uitgewerkt te worden.

Tot nader orde zal het secretariaat gevoerd worden door Bureau Buitendijks & De Kwelder bv

Postadres: Postbus 959  1000AZ  Amsterdam

Tel: 06550510937

Email: Schoolenberg@buitendijks-de-kwelder.nl

Bank: ING 66.67.89.738 ovv De Onderlinge

Wij hopen dat u snel wilt reageren:

 1. indien u mee wilt werken als founding-father/mother
 2. indien u vorderingen heeft op 1 van de vestigingen van Thieme. Stuur ons kopieën van uw vorderingen en geef duidelijk aan voor zover dat niet uit de adressering blijkt op welke vestiging u die vordering heeft. WE zullen e.e.a. uiteraard vertrouwelijk behandelen.
 3. indien u geen vorderingen heeft maar voor een gezonde sector bent kunt u ons steunen middels een geldelijke bijdrage
 4. U kun daarnaast ook lid worden van de Vereniging. Stort € 35 op onze rekening o.v.v. lidmaatschap

30 reacties aanOnderlinge Vereniging van Crediteuren “Niet zonder ons”

 • binder

  Binderij H Kok en binderij Magnus Failliet gegaan
  vanochtend + aantal aanvullende BV.

 • tindemans

  kijk ook eens op de site”Niet zonder ons”

 • tindemans

  laat eens weten wie die gegadigde is. Ben nl. zeer geïnteresseerd. Wij lopen met plannen rond om een Binderij te starten

 • graficus

  Graag zou ik meer willen weten , het is vreemd dat als je zelf een faillissement aanvraagt en er andere gegadigden zijn voor de failliete boedel de gegadigden niet eens benaderd worden door de curator.Lekker manier om zo van je schulden af te komen, hierbij de vraag wat deze club van crediteuren hieraan gaat doen ????
  Graficus

 • tindemans

  daar kan ik heel veel over vertellen

 • graficus

  Goedemorgen kan iemand ons meer vertellen over het faillissement van binderij v.d. Burg in Weurt ??

 • […] Leon van Nunen said on Onderlinge Vereniging van Crediteuren “Niet zonder ons” 21/11/2010 at 21:22 […]

  • Insider

   De voormalige Thieme bedrijven die doorstarten al of niet via een MBO hebben hun mensen die de “eer”
   hebben om in aanmerking te komen voor baan behoud
   Een wurgcontract voorgelegd
   Deze behelst het volgende:
   10 tot 20 % salaris inleveren een jaarcontract met een maand proeftijd en als klap op de vuurpijl een taak salaris dus 50 uur werken voor 10/20% minder!
   Over oneerlijke concurrentie gesproken

 • Semi

  Beste Leon,

  Hoewel ik het met je eens ben dat de prijs die Thieme Rotterdam afgeeft niet door de beugel kan en zij zo de markt kapot maken. Dat de instelling om kostte wat kost de opdracht binnen te halen ook al draai je er verlies op, niet goed is, Moet mij toch van het hart dat de prijs die je zelf afgegeven hebt toch ook 10.000 euro onder die van je conculega’s ligt.
  Dat is op zijn zachts gezegd toch ook een beetje vreemd, of in ieder geval opvallend.

  • Leon van Nunen

   Hoi Semi,

   Ik snap jouw reactie. Mijn informatie was dan ook vrij summier. Om hier geen lang technisch verhaal op te hangen het volgende: Deze order bestond uit veel verschillende brochures met relatief kleine oplages, gedrukt in 4/4 + vernis. Wij hebben daarvoor de meest ideale machine staan, een 10 kleurenpers (70 x 100) met simultane platenwissel en inline meeting. Het feit dat we juist voor dit soort producties veruit de beste prijs aanbieden is normaal. Dat bedrijven zonder deze machine zover onder onze prijs gaan is in mijn ogen niet normaal.

 • Leon van Nunen

  Hoi Iedereen,

  Afgelopen vrijdag was het weer zover. Een bestaande klant vraagt bij ons een prijs op voor een drukwerk project. Wij bieden aan voor 55.000 euro. Klant geeft als feedback dat 3 drukkerijen zitten tussen de 60 en 68.000 euro. Op laatste moment meldt zich echter “Thieme” Rotterdam met een prijs van 45.000 euro!!!!!

  Ik ben het echt helemaal beu. Ik heb besloten om al mijn leveranciers die op enige manier zaken doen met dit soort partijen per direct te boycotten. Daarnaast benader ik collega drukkerij om ervoor te zorgen dat zij het zelfde gaan doen.

 • wilco smit

  ik behoorde tor de thieme groep, ervoor tot de brouwer groep, daarvoor tot de tijl groep, na 2 faillsementen en meer als 8 reoganisatie’s durf ik nu een beslissing te nemen om te zeggen na 28 jaar ik verlaat het vak en geef de andere bloedhonden de kans om dit vak nog neer naar de afgrond te helpen, geen exuus meer voor de “,managers”, veel sterkte collega’s

 • Karel van Wattum

  Middag Allemaal,

  Weet iemand hoe het met Printing Partners gaat verlopen.
  Rotterdam neemt de telefoon niet meer op en laat ons dus achter met een Post van 5500 euro van de laaste drie maanden zitten.

  In de krant stond dat Rotterdam gespaard zou blijven.

  Is hier ook spraken van een doorstart en misschien ook een embargo toepassen bij doorstart.

  Het is toch van de gekken dat dit zo maar allemaal Kan

  groet Karel

 • Henk

  Het is mij en een heleboel grafici duidlijk Ed. Laat de reacties van mensen met boter op hun hoofd lekker staan.
  Leuk anoniem stukje trouwens over die zogenaamde bieder die kritiek heeft op de curator.
  Verwijder mijn reactie maar weer z.s.m.

 • casper hansum

  Ik denk dat dit een goed initiatief is. Echter, de “onderlinge” zal straks wel degelijk goed moeten kijken naar welke partij aan het doorstarten is. Indien dit een MBO betreft of een constructie die daarop lijkt, dan lijkt het mij een goed plan om hier niet al te rigide mee om te gaan. Daarmee help je een (wellicht) kansrijk bedrijf alsnog om zeep. Dat is niet in het belang van de crediteuren, wel in het belang van mogelijke concurrenten. In veel gevallen is het lokale management niet “schuldig” aan het voorafgaande faillissement.

 • Sebastiaan

  Een moedig initiatief! Complimenten. De vraag is echter of dit bijdraagt aan een gezondere sector in Nederland. Volgens mij hebben we in een neergaande markt voor de industrie allemaal boter op ons hoofd. Zelfs op een blog als deze vliegen diverse mensen elkaar al in de haren…

 • henk

  Lekker belangrijk of het anoniem is.
  Ontkracht de suggestie dan gewoon Hans.
  Ben zeer nieuwsgierig naar je onderbouwing!!!

  • Ed Boogaard

   Toch vind ik het wel degelijk een belangrijk, en zorgelijk, punt dat dit soort beschuldigingen anoniem op mijn blog worden geuit. Op deze manier weten we niet wie (afzender?) welke verhalen (inhoud?) van wie heeft gehoord, maar vragen we de beschuldigde wel om een “onderbouwde ontkrachting” ervan.
   In overleg met Hans Schoolenberg heb ik de reactie van “Vraagteken” toch geplaatst, om hem de ruimte geven daarop openbaar te kunnen reageren.
   Alvorens er aan onderbouwde ontkrachting van suggesties kan worden gedaan, moeten we weten wie welke beschuldiging nu eigenlijk uit. Ik roep de afzender op openheid van zaken te geven. Tot die tijd is dit deel van discussie op mijn blog gesloten – reacties op het initiatief “Niet Zonder Ons” blijven uiteraard van harte welkom.
   Ed Boogaard

   (En, ‘Henk’, als je een bestaand e-mail adres opgeeft, wil ik je het best nog eens uitleggen)

 • vraagteken

  De oprichters van deze vereniging hebben die een geheel schoon verleden ????. Of zijn die verhalen niet juist uit het verleden. Ben benieuwd of er antwoordt komt.

  • Hans Schoolenberg

   Vraagteken. Jij mag anoniem dingen suggereren waarvan je dan ook nog eens zegt dat het verhalen van anderen zijn. Als je een vent of een wijf bent kom je ook echt met het verhaal of met die vrienden van je die dat soort verhalen vertellen.
   En , maar dat is waarschijnlijk iets te veel gevraagd, pubiceer je gewoon onder je eigen naam. Doe ik toch ook. Ik wacht met spanning op je antwoord. Voor mij ben je overigens geen vraagteken maar gewoon een vervelende zeurpiet.

 • mooi initiatief, komen we eindelijk eens van die gesubsidieerde conculega’s af.
  saneren is echt noodzakelijk en op deze manier is het mogelijk om van die “nep sanering”af te komen.

 • Leon van Nunen

  Hier ben ik een absoluut voorstander van. Ik wordt al jaren knettergek van die doorstarts.
  Wij zijn dan wel een Belgische drukkerij maar ook wij hebben last van dit soort praktijken.
  Ik zal per direct 250 euro laten overboeken, met 35 euro kun je niet veel aanvangen.
  Zet hem op, Leon van Nunen

 • kritisch

  Is dit diezelfde Ronald Hof die de failliete boedel van Giethoorn ten Brink heeft doorgestart? Toch wel netjes alle schulden bij leveranciers afbetaald na de doorstart?

  beetje hypocriet, niet?

  • ronald hof

   Hallo “kritisch”,
   voor en na terugkoop door de huidige aandeelhouders, aanvang 2009, heeft Euradius inderdaad altijd aan al haar verplichtingen voldaan, inclusief die ten tijde van haar voormalige eigenaren zijn ontstaan. Ook hebben diezelfde aandeelhouders eigen geld in de terugkoop gestoken waaruit onder andere een sociaal plan is betaald.
   Hypocriet is wanneer je onvoldoende feiten kent en toch anoniem commentaar levert. Dit is dan ook mijn eerste en laatste reactie op anonieme berichtgeving en commentaar.
   vriendelijke groet, Ronald Hof

  • Karel van Wattum

   Middag All,

   Ja, Kritisch Gewoon je naam vermelden is wel zo stoer, of durf je dat niet!

 • ronald hof

  Uitstekend idee, het initiatief kan een zelfreinigend effect hebben in onze industrie. Ik blijf natuurlijk niet achter bij Anne en doneer dus 251 euro,
  succes ronald hof

 • Prima initiatief, ik doe mee als donateur voor 250 euro.
  Succes, anne ringsma

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.