Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

1 maart, 2019, 11:17 am | -

Vakbonden verontrust over financiële situatie Circle Media Group

[update 25-04-2019]

Ook faillissement voor Oberndorfer Druckerei; drukkerijen in België, Duitsland en Spanje worden verkocht

CMG maakte op 25 april via een persbericht bekend ook voor Oberndorfer Druckerei in Oostenrijk faillissement te moeten aanvragen. Bovendien stoot het haar drukkerijen in België (Corelio) en Duitsland (Körner Druck en J. Fink Druckerei) af. Voor haar ‘recentelijk geherfinancierde’ activiteiten in Spanje worden ‘opties onderzocht’, waaronder nieuw eigenaarschap. CMG-topman Peter Andreou: “Onze intentie was een voortrekkersrol te spelen in de noodzakelijke consolidatie van de Europese grafische industrie. De afgelopen drie jaar hebben we een pan-Europese groep gecreëerd van drukkerijen met een trouwe klantenkring. We moeten nu vaststellen dat we niet langer in de positie verkeren om onze ambitie waar te maken.”
[update 01-05-2019] Geert Van Nieuwenborgh, Commercieel directeur bij Corelio Printing, lijkt optimistisch op LinkedIn:
De afgelopen weken waren turbulent in drukkerijwereld. Vooral in Nederland. De drie bedrijven van de Roto Smeets Groep gingen failliet. Bij Corelio Printing gaan onze gedachten in de eerste plaats naar de mensen van de betrokken bedrijven en de klanten en leveranciers van deze bedrijven. Voor alle duidelijkheid … Corelio Printing opereert in een sector die door een transformatie gaat. Maar de resultaten van onze drukkerij zijn nog steeds positief. Het eerste trimester draaiden wij een positieve Ebitda. Wij weten wel dat wij ons moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. En er komt een nieuwe aandeelhouder. De komende tijd moet daar duidelijkheid over komen. Wij zijn er vandaag en we zullen er morgen zijn.”

***

[update 16-04-2019]

CMG vraagt faillissement voor Nederlandse Roto Smeets-drukkerijen aan

Dagblad De Gelderlander meldt op 16 april ‘s middags dat voor Senefelder Misset faillissement is aangevraagd. [EBb] verneemt kort daarna dat dat zelfs al voor alle drie de Roto Smeets-vestigingen het geval is. Eind van de middag bevestigt CMG de faillissementsaanvraag voor de Nederlandse drukkerijen. Lees meer over deze ontwikkeling onderaan het oorspronkelijke artikel ‘Vakbonden verontrust over financiële situatie Circle Media Group’ (of klik direct hier).

***

[update 15-04-2019] Het nieuws dat CMG, nog geen negen maanden na de aankoop, CPI alweer afstoot is nog geen week oud, als op 15 april bekend wordt dat CMG surseance heeft aangevraagd voor de Roto Smeets-bedrijven (Roto Smeets Deventer, Roto Smeets Weert en Senefelder Misset in Doetinchem). Lees meer over deze ontwikkeling onderaan het oorspronkelijke artikel ‘Vakbonden verontrust over financiële situatie Circle Media Group’ (of klik direct hier).

***

[update 15-03-2019] Circle Media Group maakt bekend haar Finse diepdrukkerij Helprint te verkopen aan ‘Printers Group’, een pas opgerichte private equity partij “met als doel om de print-sector in de Scandinavische/Nordics regio te consolideren”. Lees meer over deze ontwikkeling onderaan het oorspronkelijke artikel ‘Vakbonden verontrust over financiële situatie Circle Media Group’ (of klik direct hier).

**********************************************************

Vakbonden verontrust over financiële situatie Circle Media Group

[01-03-2019 – Oorspronkelijk artikel] Als er niet wordt ingegrepen op het gedrag van de Circle Media Group (CMG), zal de sluiting van Helio Charleroi niet de laatste zijn. De Europese grafische vakbonden vrezen dat Corelio in Erpe-Mere (B), vorig jaar door CMG ingelijfd, wel eens een volgend slachtoffer zou kunnen zijn. Ook in Spanje en het VK loopt de spanning op. CMG noemt in een reactie de argumenten van de bonden ‘ongegrond, niet onderbouwd en schadelijk voor onze bedrijven’.

Vakblad Grafisch Nieuws en [EBb] volgen de ontwikkelingen.

Spoedoverleg UNI Graphical

Spoedoverleg UNI Graphical

De vakbonden kwamen op 25 februari in Brussel bijeen voor spoedoverleg over de situatie bij de grafische groep die ruim 5.000 medewerkers telt in 10 Europese landen. Ze stellen dat de lijst van klachten [pdf] over CMG lang is: late uitbetalingen van loon, banenverlies, onbetaalde leveranciers van papier en inkt, en stopgezette bankrekeningen. De schuldenlast van het bedrijf zou bovendien kunnen leiden tot nog meer faillissementen dan alleen Helio Charleroi, menen de bonden.

Vanwege de ‘totale ondoorzichtigheid van de geldstromen en de financiële situatie bij CMG bedrijven en CMG zelf’ hebben de werknemersorganisaties nu besloten officieel hun beklag te doen bij de Europese en nationale autoriteiten. Ze hopen alle betrokken partijen te mobiliseren om ‘een ramp zoals die de medewerkers in Charleroi trof’ te voorkomen.

Poortactie bij Corelio

Afgelopen dinsdag 26 februari voerden de vakbonden actie aan de poort bij Corelio om de werknemers daar in te lichten over de situatie. Leen Van Lierde, van de liberale vakbond, vertelde op TV Oost te vrezen dat er in Erpe-Mere een faillissement wordt uitgelokt door CMG: “Grote zorg zit erin dat ze het systeem gaan toepassen dat ze onlangs ook in Helio Charleroi hebben toegepast.”

Poortactie bij Corelio (klik voor videoverslag TV Oost)

TV Oost meldde later die dag dat de ondernemingsraad bij Corelio volgens de bonden ‘bitter weinig‘ had opgeleverd: “Wel werd beloofd dat de lonen van maart en april tijdig zullen uitbetaald worden. Maar over de toekomst van het bedrijf kregen de vakbonden geen garanties. Mogelijk zal het bedrijf de weekendploegen schrappen om zo kosten te besparen.”

Corelio werd precies een jaar geleden overgenomen door CMG. “In mei werd in het kader van een herstructurering de intentie van 26 ontslagen aangekondigd wegens een te hoge loonkost. Dat plan werd begraven, naar we vermoeden, wegens een tekort aan liquide middelen om het sociaal plan te begeleiden”, meent Erwin Callebaut van BBTK in een verslag van de Corelio-poortactie door Het Laatste Nieuws.

Achterstallige lonen in Spanje

Altair Impresia

Altair Impresia

De Spaanse vakbond CCOO stapt volgens berichten in de lokale pers, waaronder La Cerca, maandag naar de rechter om achterstallige loonbetalingen aanhangig te maken. Een vakbondsvertegenwoordiger stelt dat inkt- en papierleveranciers zijn gestopt de CMG-bedrijven in Seseña – samen een van de grootste drukkerijen van Spanje – te bevoorraden vanwege openstaande rekeningen. Tot nu toe zijn er slechts ‘symbolische werkonderbrekingen‘ geweest om te protesteren, omdat ze de situatie niet willen verergeren: “Maar we maken ons vooral zorgen omdat de bedrijven misschien, net als in Charleroi, van de ene op de andere dag de deuren sluiten.” CMG telt ook nog drie productiebedrijven in Barcelona.

Onrust bij CPI

Ondertussen is er al langer onrust bij CPI Williams Clowes in Suffolk (VK), onderdeel van CPI dat in juli 2018 door CMG werd overgenomen. De werknemers legden er al driemaal – in november, december en januari – voor 24 uur het werk neer om te protesteren tegen de daar door het bedrijf voorgenomen loonbevriezing voor twee jaar. Volgens vakbond Unite hebben de medewerkers de afgelopen 14 jaar slechts tweemaal een loonsverhoging gekregen. Nieuwe stakingen dreigen als er geen beter voorstel komt.

Europese medezeggenschapsraad

In een toelichting aan Grafisch Nieuws schrijft Nicola Konstantinou, voorzitter van de Europese koepelorganisatie UNI Graphical & Packaging, dat hij al op 17 januari per brief bij de directie van CMG heeft aangedrongen op het in ere herstellen van de Europese medezeggenschapsraad, zoals die bij het vroegere Circle Printers wel bestond maar werd beëindigd toen de Franse activiteiten werden verkocht. “Tot op heden heb ik daar geen antwoord op ontvangen.”

CMG: “Ongegronde beschuldigingen”

In een reactie [pdf] op het beklag van de vakbonden, erkent CMG dat sommige genomen maatregelen pijnlijk zijn – maar ‘niet ingrijpen is geen optie’: “Zoals bij de vakbonden bekend maakt de gehele Europese grafische industrie al lange tijd moeilijke marktomstandigheden door.”

Het bedrijf stelt dat het als onderneming “altijd de wet heeft nageleefd”:

[We hebben] “voldaan aan onze meldings- en rapportageverplichtingen, hebben onze activiteiten waar mogelijk gefinancierd en zijn de verplichtingen naar onze medewerkers nagekomen. Daar waar capaciteitsvermindering en ontslagen onvermijdelijk waren, hebben we altijd op een verantwoorde manier gehandeld volgens lokale wetten en regels. De ongegronde beschuldigingen van deze vakbonden kunnen echter onze bedrijfsvoering, de relaties met onze stakeholders en de banen van onze werknemers onder de huidige moeilijke marktomstandigheden in de grafische industrie verder in gevaar brengen.”

Op haar website gaat CMG ook in op het verwijt van de bonden over de ‘totale ondoorzichtigheid van de geldstromen en de financiële situatie bij CMG’:

“Though we cannot disclose details for competitive reasons, we can confirm that no cash from operating companies was used for our recent acquisitions, contrary to what the unions claim.

In addition, it is also important to know that the Group operates within strict divisional boundaries, whereby each (geographical) division is responsible for its own cash management and financing, and needs to stay healthy or restructure within the resources available.

We understand that the insolvency of Helio Charleroi and the dismissal of employees have created grief for the employees involved and anxiety in other companies. But Helio was supported by the Group over the past years with several millions of funding to cover its losses. Unfortunately, we were not able to keep operating this production location. Belgian labour laws made any other solution than insolvency unachievable.”

[update 01-03-2019] “We delen met de vakbonden dezelfde zorgen over de toekomst van de grafische industrie en rekenen daarom op het begrip en de bereidheid van de vakbonden om hierover een dialoog aan te gaan‘, schreef CMG in haar reactie van 26 februari. De vakbonden hebben daar op 28 februari per brief op gereageerd:

“UNI Europa Graphical&Packaging en haar leden staan altijd open voor een constructieve en vruchtbare dialoog. UNI Europa Graphical&Packaging is er ook van overtuigd dat alleen met een transparante dialoog beide partijen misverstanden kunnen voorkomen en aan wederzijds respect en vertrouwen kunnen bouwen.”

Ze benadrukken dat het organiseren van een eerste bijeenkomst “een urgente zaak” is.

***

CMG stoot Finse diepdrukkerij Helprint af

Helprint – Finland

[update 15-03-2019] Op 15 maart maakt Circle Media Group bekend de Finse diepdrukkerij Helprint te verkopen aan Printers Group Oy. Volgens het persbericht ziet CMG weliswaar de noodzaak voor Helprint zich verder te ontwikkelen in de regio, maar tegelijkertijd betreft het geen ‘geografische kern-regio’ voor CMG. De in Helsinki gevestigde Printers Group daarentegen zou juist een duidelijke strategie hebben waarbij de overname van Helprint het begin vormt van een consolidatie van de Nordic-regio.

Over de Printers Group Oy blijkt nadere informatie onvindbaar: ook een geraadpleegde Finse collega-vakjournalist kent het bedrijf niet. Navraag bij CMG maakt duidelijk dat het  “een pas opgerichte private equity partij is met als doel om de print-sector in de Scandinavische/Nordics regio te consolideren”. Het is volgens CMG echter “aan hen om daar meer over mee te delen”. De aangewezen contactpersoon daarvoor lijkt Panu Torniainen, in het persbericht aangeduid als ‘advisor to Printers Group’. Hij reageerde vrijdagmiddag echter nog niet op vragen van [EBb] over de achtergrond en strategie van het bedrijf.

*[update 02-04-2019] In de Finse krant Länsi-Savo noemde Torniainen op 15 maart de verkoop “een zeer goede oplossing” voor het bedrijf in Mikkeli. Hij zegt dat de productie normaal zal doorgaan. Volgens de Finse berichtgeving meent Torniainen dat de nieuwe eigenaar goede plannen heeft voor de ontwikkeling van het bedrijf en dat de deal goede kansen biedt. De overnemende partij Printers Group Oy bestaat uit een groep particuliere investeerders die op zoek zijn naar investeringen in de industrie en naar Scandinavië willen komen. Onder de investeerders bevinden zich ook Finnen, maar Torniainen wil nog niet vertellen wie het zijn.*

Torniainen is een oudgediende bij Helprint: hij werkt er al sinds 1992. Na verschillende functies wordt hij er in 2012 benoemd tot ‘Plant Manager’. In februari 2016 klimt hij binnen CMG op tot Managing Director van de diepdruklocaties Helio Charleroi in België en Helprint in Finland. Helio ging begin dit jaar failliet en enkele weken later sloegen de Europese vakbonden alarm over de financiële situatie bij CMG. Op de vraag van [EBb] of deze vakbondsactie invloed heeft gehad op het verkoopproces van Helprint in Finland gaat de woordvoerder van CMG niet in.

Helprint noemt zichzelf de grootste diepdrukkerij van Scandinavië en ‘specialist in de snelle, kosteneffectieve en hoog-kwalitatieve productie van hoge oplages tussen de 100.000 en miljoenen exemplaren’. (Volgens de Finse krant Länsi-Savo werden in Mikkeli bijvoorbeeld de Ikea-catalogi voor de Chinese markt gedrukt.) Het bedrijf was in 2008 onderdeel van multinational Quebecor World die, in financieel zwaar weer geraakt, haar Europese divisie QWE verkocht aan het Nederlandse Circle Printers. Het Finse Helprint vormde sinds vorig jaar met de Nederlandse en Belgische CMG-locaties de ‘Circle Media Group North-West Europe (CMG NWE)’, als een van de drie regionale divisies binnen CMG.[terug naar bovenaan]

***

Circle Media Group verkoopt CPI alweer

[09-04-2019] Nog maar een kleine negen maanden geleden kondigde Circle Media Group (CMG) aan haar Europese activiteiten te verstevigen met de overname van boekenproducent CPI. Nu doet ze het bedrijf, met een omzet van 360 miljoen euro en 2.500 medewerkers, alweer van de hand. (Daarmee doet CMG een flinke stap terug: eind vorig jaar noemde ze zich nog de grootste onafhankelijke groep in grafisch Europa met een totale omzet van €900 miljoen en 5.000 medewerkers.)

CPI komt in handen van RHWO, een fonds van de Britse ondernemer en investeerder Richard Hughes. Hij is onder andere oprichter van online modewinkel boohoo.com. RHWO wil CPI, dat jaarlijks zo’n 400 miljoen boeken produceert in haar 16 drukkerijen verdeeld over 5 landen, verder uitbouwen in Europa en daarbuiten.

Volgens CMG-topman Peter Andreou ligt de verklaring voor het opmerkelijk korte verbond in het feit dat CPI en de overige CMG-drukkerijen zich niet in hetzelfde tempo blijken te ontwikkelen: “CPI heeft andere focus nodig en RHWO vormt daar strategisch en financieel een uitstekende partij voor.”

Andreou noemde de inlijving van CPI eind juli van het vorige jaar nog een ‘transformationele stap‘ in de door CMG nagestreefde consolidatie van de Europese grafische industrie. Dit jaar kenmerkt zich nu door een omgekeerde beweging: in januari sloot de CMG-diepdrukkerij in Charleroi de deuren en in maart werd de Finse diepdrukkerij Helprint verkocht. Maar ook bij het afscheid van CPI herhaalt Andreou dat CMG haar consolidatie-strategie voortzet.

[EBb i.s.m. Grafisch Nieuws]

[terug naar bovenaan]

***

Circle Media Group vraagt surseance aan voor Nederlandse Roto Smeets bedrijven

[15-04-2019] Op vrijdag 12 april blijkt Circle Media Group surseance van betaling te hebben aangevraagd voor haar dochter Roto Smeets BV, de houdstermaatschappij van de Nederlandse printactiviteiten: Roto Smeets Deventer, Roto Smeets Weert en Senefelder Misset in Doetinchem. “De surseance is het gevolg van de huidige, zeer moeilijke omstandigheden in de Europese print-industrie. De bewindvoerder en het management onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een herstructurering van de onderneming. De betreffende drukkerijen blijven gedurende de surseance normaal doorfunctioneren“, stelt CMG in haar verklaring, waarin ze benadrukt dat de surseance geen betrekking heeft op ‘de marketing-communicatie activiteiten in Amstelveen (MPG), de Belgische activiteiten van Corelio Printing en de andere print-dochterbedrijven in Oostenrijk, Duitsland, Spanje en Hongarije van de Circle Media Group’.

Gevraagd om een reactie op deze ontwikkeling bij CMG laat Bernard van Iren, vakbondsbestuurder van FNV Media & Cultuur, op 15 april aan [EBb] weten ‘helemaal van niets’ te weten: “Dit is nieuw voor mij!”. In het FD zegt Van Iren vandaag dat hij al enige tijd van zijn leden hoorde ‘dat de leveranciers van het bedrijf laat betaald worden, en niet leveren voordat zij betaald worden. ‘Dat duidt op liquiditeitsproblemen‘, zegt hij. Waar een reorganisatie uit zou moeten bestaan weet hij niet, maar hij kan zich voorstellen dat van de drie vestigingen er één wordt gesloten.’ In De Stentor houdt hij het hart vast: “Deze week zouden de lonen uitbetaald moeten worden. Ik ga praten met het bedrijf.”

Magazines die bij Roto Smeets van de pers rollen

Magazines die bij Roto Smeets van de pers rollen

[update 16-04-2019] Uitgeverij Sanoma, een van de grote opdrachtgevers van Roto Smeets met weekbladen als Donald Duck (oplage ruim 200.000) en Libelle (oplage ruim 260.000), antwoordt [EBb] op vragen rond de continuïteit van haar titels: “De verschijning van onze tijdschriften komt niet in gevaar. Zoals ook in de berichtgeving van Circle Media Group is te lezen wordt er gewoon geproduceerd.”

Roto Smeets in een notendop

Roto Smeets in een notendop (bron: Roto Smeets)

De huidige Roto Smeets Group (RSG) ontstond in 1993 uit een fusie van Koninklijke De Boer Boekhoven en de VNU Grafische Industrie. ‘De oorsprong van het concern gaat terug naar 1870 toen C. De Boer jr in Den Helder het bedrijf oprichtte. In de jaren die volgden bestond het bedrijf op zijn hoogtepunt uit 63 bedrijven en 4.300 medewerkers.’ RSG werd precies twee jaar geleden, op 10 april 2017, onderdeel van (toen nog) Circle Printers. Op dat moment telde RSG nog 1.000 medewerkers – inmiddels zijn dat er naar eigen opgave nog zo’n 800, waarvan een deel bij de (niet bij de surseance betrokken) RSG-drukkerij in Hongarije en bij de marketingbedrijven Dock35 Marketing en MPG.

“We hebben nu de unieke mogelijkheid om een print & media powerhouse te bouwen dat leiding kan geven aan de verdere consolidatie van de Europese print & media industrie en tegelijk voor verdere groei zorgt”, stelde Peter Andreou, CEO & Executive Chairman van CirclePrinters Holding (CPH), op 13 februari 2017 bij de aankondiging van de krachtenbundeling met Roto Smeets Group (RSG).[terug naar bovenaan]

Circle Media Group vraagt faillissement voor Nederlandse drukkerijen aan

[update 16-04-2019] Nadat ‘s middag dagblad De Gelderlander melding maakte van de aanvraag van faillissement voor Senefelder Misset, ontving [EBb] als snel bericht dat dit voor alle drie de Roto Smeets-drukkerijen het geval was. Aan het begin van de avond bevestigde CMG deze ontwikkeling in een persbericht: “De surseance van de houdstermaatschappij was bedoeld om een herstructurering te verkennen, maar snel werd duidelijk dat dit niet meer mogelijk is.”

Volgens Joost de Haas, Executive Director Circle Media Group en CEO van Roto Smeets Group, volgde op ‘een relatief goed 2017‘ in 2018 ‘een dramatische verslechtering van de markt’: “Papierprijzen stegen met 15-20%, terwijl onze volumes twee keer harder daalden dan het gemiddelde van de laatste jaren.” De Haas stelt dat ‘sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid grote reorganisaties ondoenlijk zijn in een krimpende industrie’: “Deze nieuwe wet werkt in een krimpende bedrijfstak als de onze eerder als een ‘a-sociaal plan’ en dwingt ons de mensen op straat te zetten en achter te laten. Deze faillissementen hadden met een andere, flexibele wetgeving voorkomen kunnen worden.”

De Haas: “Wij zullen er nu met de curator alles aan doen om de gefailleerde drukkerijen door te starten, zoveel mogelijk banen proberen te behouden en de productie voor en de dienstverlening aan onze klanten voort te zetten.”

Dagblad De Stentor citeert uit een intern memo van de ondernemersraad aan de medewerkers, waarin de Roto Smeets Group uitlegt wat de directe aanleiding was om het faillissement aan te vragen: “Directe aanleiding is dat de bank afgelopen donderdag het krediet heeft stopgezet, en wij dus op basis van de facturen die we naar klanten sturen geen geld meer kregen om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen.” Volgens de krant moet er worden gevreesd voor de uitbetaling van lonen, die deze week zou moeten plaatsvinden. FNV-bestuurder Bernard van Iren zegt in de krant te verwachten dat de curator nu bij het UWV ontslag zal aanvragen voor alle personeelsleden. “Vanuit deze CAO hebben wij gelukkig een eigen mobiliteitscentrum dus dat wordt in werking gesteld. Volgende week verwacht ik sessies met UWV en FNV op de verschillende locaties. Iedereen moet een nieuwe baan zoeken, of er nu een doorstart komt of niet. Dan kun je beter een andere baan af moeten zeggen dan met lege handen te staan.”
[terug naar bovenaan]

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.