Boekdrukkunst

Historische e-Canon van Fokke & Sukke (2007)

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd
21 augustus, 2013, 3:21 pm | -

Criteria 2.0 plaatsen duurzame drukwerkinkoper voor dilemma

“Vervang drukwerk door elektronische communicatie” luidde tot voor kort de eerste aanbeveling in de door de overheid gehanteerde criteria voor het duurzaam inkopen van drukwerk. Na ‘stevige kritiek’ van het KVGO is deze ‘onjuiste tekst’ eindelijk verwijderd. Maar nu stuit de drukwerkinkoper op een duurzaam dilemma.

Begin dit jaar waren de overheidscriteria voor het duurzaam inkopen van drukwerk, die in 2008 werden geïntroduceerd, aan een herziening toe en werd de branche uitgenodigd om te reageren op het concept van ‘versie 2.0’. Die kans grijpt het KVGO met twee handen aan. “Na pittige discussies is het uiteindelijke document op veel punten ingrijpend gewijzigd”, constateert het KVGO tevreden bij het verschijnen van het vernieuwde criteriadocument.

De belangrijkste overwinning die het KVGO boekt is de verwijdering van de aanbeveling ‘drukwerk te vervangen door elektronische communicatie’: “De overheid had deze stelling nooit onderbouwd en kon deze bewering niet onderbouwen.”

In plaats van die “onjuist tekst” staat er nu: ‘Maak een bewuste afweging tussen drukwerk en elektronische communicatie.’ De toelichting die daarop volgt maakt evenwel duidelijk dat die afweging nog niet zo eenvoudig is. De opstellers leggen het dilemma uit:

“(…) Elektronische communicatie heeft als milieuvoordeel dat het minder transport genereert dan drukwerk. Bovendien is er voor elektronische communicatie geen milieubelastend drukproces nodig. Elektronische communicatie genereert wel milieubelasting bij de productie, logistiek en in de eindelevensfase van de elektronische communicatieapparatuur zelf, evenals de bijbehorende infrastructuur zoals de netwerken, datacentra, zendmasten, etc. (…)”

De conclusie luidt nu dan ook:

“Op basis van de milieubelasting [kan] nog geen weloverwogen keuze gemaakt worden tussen drukwerk en elektronische communicatie zolang er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een objectieve en transparante levenscyclusanalyse te maken van elektronische communicatie.”

 [Lees het volledige artikel op GrafimediaWereld.nl]

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Expositie

Meppel: 8 januari - 3 feb. Joure: 14 januari - 15 april Groningen: 16 jan - 15 april

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

PrintPaktLive2017

Terugblik in 20 video's

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"