Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

5 november, 2012, 8:31 am | -

Moeizaam Sociaal Plan Canon/Océ

“120 arbeidsplaatsen van Amstelveen naar Den Bosch”

Canon in Amstelveen

Op 1 oktober werden de bedrijfsactiviteiten van Océ Nederland officieel samengevoegd met die van Canon Nederland. Een maand later werd een Sociaal Plan overeengekomen met de vakbonden, zodat de organisatie nu ook daadwerkelijk tot een eenheid kan worden gesmeed. Hoewel er al sinds april aan het Plan werd gewerkt, leidde het ‘met ongeloof en onbegrip ontvangen’ besluit om ‘een groot aantal werkplekken’ te verplaatsen van Amstelveen naar Den Bosch in augustus nog tot een time out. [EBb] las de berichtgeving over het complexe onderhandelingsproces nog eens terug.

Onzekere tijd
Met de samenvoeging van beide bedrijven – een consequentie van de eind 2009 aangekondigde volledige overname van Océ door Canon – behoort de naam Océ-Nederland nu definitief tot het verleden (al blijft de naam Océ nog wel verbonden aan productlijnen zoals de Océ VarioPrint).
Uit berichtgeving van de vakbonden valt op te maken dat de totstandkoming van een begeleidend Sociaal Plan moeizaam is verlopen. “Voor Océ werknemers breekt een onzekere tijd aan”, stelt FNV Bondgenoten begin april in haar nieuwsbrief, nadat op 2 april door Océ een groot aantal adviesaanvragen is ingediend in het kader van de integratie met Canon. “Nu de eerste plannen bekend zijn gemaakt kunnen we vol aan de bak”, aldus Ron Baden, onderhandelaar namens FNV Bondgenoten bij Océ. Naast zorgen om de waarschijnlijk geachte boventalligheid van werknemers “is de grote vraag of de cao Océ blijft bestaan. Canon valt voor een belangrijk deel onder de ICK-cao [voor de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche, EBb].”

‘Onduidelijkheid troef’
Op 6 juni laat FNV Bondgenoten aan haar leden weten dat Océ/Canon de vakbonden heeft uitgenodigd voor onderhandelingen over een sociaal plan. De eerste bijeenkomst staat voor 11 juni in de planning. “Onduidelijkheid is troef”, stelt de vakbond op dat moment: “In Venlo heeft Océ inmiddels 19 adviesaanvragen bij de OR ingediend. Bij de overige organisaties zullen op korte termijn adviesaanvragen ingediend worden. Hoe, wanneer en in welke omvang de integratie werknemers zal raken is nog niet bekend.” “Maar”, zo vindt FNV Bondgenoten, “een sociaal plan is primair niet gericht om het de organisaties gemakkelijker te maken. Het doel van een sociaal plan is om de personele consequenties die een gevolg zijn van reorganisaties op te vangen.”

Ongenoegen en teleurstelling
Een kleine maand later, op 5 juli, vindt het derde overleg plaats tussen Canon/Océ en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Er hebben dan verschillende personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij de eerste plannen aan de werknemers zijn gepresenteerd [klik hier voor de PowerPoint presentatie, EBb].
De vakbonden brengen in een gezamenlijke nieuwsbrief verslag uit. Er leeft ongenoegen onder werknemers over de informatieverstrekking door Canon/Océ en teleurstelling over het voorgestelde sociaal plan: “Medewerkers hebben stevige kritiek geuit op bepaalde onderdelen van het sociaal plan en in zijn geheel vond men het concept sociaal plan ‘Canon/Océ onwaardig, zeer mager of zelfs onfatsoenlijk’.”

Veel kritiek
De vakbonden stellen onder andere dat de voorgestelde looptijd – tot 1 juli 2014 – van het sociaal plan te kort is. Ook de voorgestelde reistijd van 3 uur per dag voor een passende functie wordt afgewezen, evenals de voorgenomen formule bij de ontslagvergoeding. Ook de ouderenregeling voor medewerkers van 60 jaar en ouder kreeg ontzettend veel kritiek tijdens de personeelsbijeenkomsten, stellen de vakbonden: “Medewerkers vonden het een belediging en een voor Canon/Océ wel heel goedkope regeling.”
Op 21 augustus staat een volgende overlegronde in de agenda’s, schrijven de vakbonden aan hun leden: “Rest ons nog jullie een fantastische vakantie toe te wensen”

Ongeloof en onbegrip
Er blijkt na die vakantie echter weinig vooruitgang te boeken. “Canon/Océ doet enkele handreikingen”, stelt FNV Bondgenoten op 22 augustus teleurgesteld vast: “Met name het voorgenomen besluit om een groot aantal werkplekken van Canon Nederland van Amstelveen naar Den Bosch te verhuizen, waarmee wij pas vrij onlangs geconfronteerd zijn, zal de nodige aandacht vergen. De personele consequenties van dit voorgenomen besluit, dat emotioneel zeer beladen is en met ongeloof en onbegrip ontvangen is, zijn groot en vereisen derhalve een omvangrijk pakket aan maatregelen.”

Grote kloof
De Unie meldt op 24 augustus over datzelfde overleg: “Vastgesteld kon worden dat de kloof tussen onze voorstellen voor een goed Sociaal Plan en de ideeën van Canon/Océ daarover erg groot bleek. Daarna hebben alle partijen de conclusie getrokken dat een time-out op zijn plaats is.” De vakbond publiceert op haar website ook een lijst van onderhandelingspunten en de behaalde resultaten, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat Canon/Océ onverminderd vasthoudt  aan de looptijd tot 1 juli 2014 en ook aan de eerder voorgestelde ontslagvergoeding.

Verlies aan vertrouwen
Ook stelt De Unie dat het voornemen van de verhuizing van een belangrijk deel van het werk van Canon Nederland naar Den Bosch hard is aangekomen: “Dit voorgenomen besluit is het zoveelste besluit over Canon Nederland, waardoor medewerkers langzamerhand het vertrouwen in een perspectief bij Canon/Océ als werkgever aan het verliezen zijn. En dat is voor niemand goed!”

‘Kunduz-proof’
De time-out heeft kennelijk succes, want op 27 september bereiken de partijen een onderhandelingsresultaat waarover de vakbondsleden eind oktober kunnen stemmen. De looptijd is verlengd tot 31 december 2014 en de C-factor in de formule voor de ontslagvergoeding is verhoogd van aanvankelijk 1,0 naar 1,2 (waar de vakbonden hadden ingezet op 1,5). Opmerkelijk is ook punt 12 uit het akkoord, waaruit blijkt dat de afspraken ‘Kunduz-proof’ zijn gemaakt: “Partijen hebben bij het maken van deze afspraken uitgesproken deze afspraken in de toekomst op bruto-niveau na te komen, ook in geval van eventuele kabinetsmaatregelen.”

Vertrek uit Amstelveen
Hoewel er in de stukken die de vakbonden publiceren geen details worden vermeld over de omvang van de verhuizing van Amstelveen naar Den Bosch, laat de gemeente Amstelveen daar geen misverstand over bestaan. Zij bericht op 2 oktober op haar website: “De integratie van Canon NL en Oce heeft consequenties voor de Amstelveense vestiging van Canon. De Business Imaging Group verkoop- en marketingactiviteiten en supportfuncties worden gecentreerd in Den Bosch. Concreet betekent dit dat er 120 arbeidsplaatsen vanuit Amstelveen naar Den Bosch worden overgebracht. De Consumer Imaging Group verkoop- en marketingactiviteiten en support functies blijven in Amstelveen. Van Canon Nederland N.V. blijven 45 arbeidsplaatsen in Amstelveen.”

Financiële motieven
“Met de ondernemingsraden van Canon NL als OCE is overleg over het sociaal plan. Canon NL heeft aangegeven, dat de beslissing om de salesorganisatie te centreren in Den Bosch is ingegeven vanuit financiële motieven. In Den Bosch werken 400 medewerkers. Het is goedkoper om 120 mensen vanuit Amstelveen over te brengen naar Den Bosch dan 400 mensen vanuit Den Bosch naar Amstelveen”, aldus de gemeente Amstelveen. “Ten aanzien van Canon Europa heeft Canon aangegeven, dat er geen plannen zijn dit hoofdkantoor te verplaatsen. Tijdens het bezoek dat burgemeester Van Zanen vorige heeft gebracht aan de president van Canon Inc, de heer Mitarai, is nogmaals benadrukt dat de band met Amstelveen en de locatie in de Amsterdamse regio met de nabijheid van Schiphol voor Canon Inc uitermate belangrijk zijn.”

‘Solide Sociaal Plan’
Op 1 november wordt bekend gemaakt dat “Océ en Canon overeenstemming met de vakbeweging hebben bereikt over een Sociaal Plan voor drie van haar entiteiten: Océ-Technologies B.V., Canon Europa N.V. en Canon Nederland N.V.”
Leo Versluys, die namens Océ en Canon het onderhandelingsteam leidde, is volgens het persbericht tevreden over de uitkomst: “Ondanks de complexiteit van de onderhandelingen zijn wij ervan overtuigd dat we een solide Sociaal Plan hebben.”

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.