Boekdrukkunst

Historische e-Canon van Fokke & Sukke (2007)

‘Lees verder’

De derde hard cover editie van ‘Lees verder’ met een selectie van artikelen, berichten, tweets en columns van Ed Boogaard over het grafische vak in 2016

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)
6 september, 2012, 12:08 pm | -

50Plus: “Drukwerk minimaliseren”

50PLUS

Affiche van 50Plus

Partij voor de Dieren“Huis-aan-huisverspreiding van drukwerk vervangen door opt-in systeem”

De redactie van vakblad Graficus nam de verkiezingsprogramma’s onder de grafische loep en vond een aantal drukwerk-onvriendelijke passages. Zo blijkt bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren (PvdD)  huis-aan-huisverspreiding van drukwerk te willen vervangen door een opt-in systeem: “Je ontvangt geen folders of krantjes, tenzij je daar met een sticker op je brievenbus om vraagt.”

Opvallend is dat bij het CDA het woord ‘drukwerk’ geheel ontbreekt in het verkiezingsprogramma. Eind vorig jaar nog protesteerde het KVGO tegen de “Afvalbrief” van de CDA-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma. Hij keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer, en daarmee lijken ook de plannen om bijvoorbeeld reclamedrukwerk te digitaliseren van het toneel verdwenen.

50Plus gaat er harder tegenaan, ontdekte Graficus. Die partij wil het digitaal lezen van boeken op scholen en in openbare bibliotheken snel bevorderen. Ook de overheid moet de hoeveelheid drukwerk minimaliseren:

“Alle overheden gaan hun vaak zeer dure drukwerk, waaronder jaarverslagen, rapporten, en correspondentie, in de regel alleen nog digitaal aanleveren. Door het minimaliseren van het op papier gedrukte kunnen aanzienlijke papier-, verzend- en arbeidskosten bespaard worden”

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Bilderdijklezing2017

'Het Geheim van de Klare Lijn' – door Joost Swarte op 15 december 2017 te Haarlem

Grafisch Nieuwjaar

Feest op 12 januari 2018 – Nu kaarten bestellen

PrintPaktLive2017

Terugblik in 20 video's

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd