Boekdrukkunst

Historische e-Canon van Fokke & Sukke (2007)

‘Lees verder’

De derde hard cover editie van ‘Lees verder’ met een selectie van artikelen, berichten, tweets en columns van Ed Boogaard over het grafische vak in 2016

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)
31 augustus, 2012, 9:45 pm | -

“Tijdelijke maatregelen mogelijk, als directie geen bonussen meer krijgt”

Vakbond informeert Roto Smeets over uitkomst personeelbijeenkomsten

Er is onder het personeel van Roto Smeets weinig vertrouwen in de maatregelen die de directie van Nederlands grootste drukkerijgroep heeft aangekondigd, zoals de eenzijdige opzegging van het sociaal plan en het voornemen om te stoppen met het vergoeden van onregelmatigheidstoeslag voor vakantiedagen. Volgens een brief van FNV Kiem is tijdens personeelsbijeenkomsten gebleken dat medewerkers heel goed beseffen dat verandering noodzakelijk is om de toekomst van Roto Smeets Group met vertrouwen tegemoet te treden, maar ook dat ze  moeite hebben met een term als ‘werken wanneer er werk is’: “Meerdere keren werd aangegeven: ‘Ik wil ook nog een sociaal leven over houden’.”

De vakbond schrijft verder:

“Ons [is] duidelijk aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met een maatregel met een structureel karakter, wel is men bereid na te denken over tijdelijke maatregelen om zo Roto Smeets Group nu ‘lucht’ te geven. (…) Die bereidheid onder het personeel is er alleen als er absolute zekerheid gegeven kan worden dat er géén bonussen meer uitgekeerd gaan worden aan directie- en/of managementleden. Daarnaast wil men dat alle luxe regelingen van bepaalde personen (b.v. een leaseauto voor iemand die dit niet écht nodig heeft) tot het verleden gaan behoren.”

Op 17 september staat een volgend overleg gepland tussen vakbonden en de directie van Roto Smeets. Uit de deze week gepubliceerde brief van FNV Kiem blijkt de onregelmatigheidstoeslag-maatregel door juristen wordt beoordeeld, maar dat er inmiddels een nieuw sociaal plan in de maak is:

“U hebt een voorstel gedaan voor een nieuw sociaal plan, wij hebben ons bereid verklaard hierover te spreken en deze gesprekken zijn nu gaande.”

Overigens werd eerder dit jaar tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een wijziging aangenomen in het beleid ten aanzien van de beloning van de directievoorzitter van de Roto Smeets Groep: klik hier voor de herziene versie van het remuneratiebeleid.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Bilderdijklezing2017

'Het Geheim van de Klare Lijn' – door Joost Swarte op 15 december 2017 te Haarlem

Grafisch Nieuwjaar

Feest op 12 januari 2018 – Nu kaarten bestellen

PrintPaktLive2017

Terugblik in 20 video's

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd