Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

7 november, 2011, 10:51 pm | -

Rechtbank: P7 moet leveren, Axelion moet betalen

Vonnis biedt interessant inzicht in werkwijze P7. En wie is ‘Groep Zomer’?

Laatste Nieuwsbrief

*

[update 15-11-2011]

Diverse media (GW, Compres) melden faillissement Axelion/MarcomPrint-bedrijven VOB, Graféno, KDR Marcom.

Drukkerij van Amerongen werd gisteren al door de bank gesloten.

*

[update 17-12-2011] VOB start door onder SR-International, leverancier van gebruikte offsetpersen en eigenaar van SMG Groep

*

Vandaag [7 november 2011] deed de rechtbank van ‘s-Gravenhage uitspraak in het kort geding dat drukkerijgroep Axelion eind oktober aanspande tegen papierinkooporganisatie P7. Behalve het vonnis geeft de uitspraak vooral ook een interessant inzicht in de werkwijze van P7: verschillende artikelen uit het huishoudelijk reglement van P7 komen aan de orde, waaronder afspraken over de ‘P7-korting’ van 4%, betalingstermijnen en -kortingen,  en de gevolgen van de beëindiging van het lidmaatschap van P7 . Verder blijkt de ledenlijst, naast Axelion, te bestaan uit Adel Media (het voormalige A-D Beheer, dat vorige week nog de failliete Gravo Groep doorstartte), SMG (o.a. Schuttersmagazijn) maar ook de onbekende ‘Groep Zomer’.

Het conflict draait om een ‘Schuldovereenkomst‘ die Axelion aanging met P7, toen Axelion de restanten van de failliete Giethoorn Grafimedia Groep (GMG) in 2009 overnam. Axelion nam hierbij zo’n 1,5 miljoen euro van de schuld van GMG aan P7 over. Over de afbetaling en verrekening van de schuld met door P7 uit te keren kortingen ontstond onenigheid, die vorige maand escaleerde in gestaakte papierleveringen door P7 en beslagleggingen door Axelion, en uiteindelijk in een kort geding van Axelion tegen P7.

De beslissing van de rechtbank komt er kort gezegd op neer dat P7 wel degelijk – onder voorwaarden – papier moet leveren aan de Axelion-drukkerijen, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag.  De Axelion-drukkerijen Grafeno, VOB en Van Amerongen moeten – na verrekening van kortingen – de vastgestelde openstaande bedragen aan P7  betalen. Veelzeggend is de toevoeging dat “de voorzieningenrechter [zich] realiseert dat dit vonnis geen oplossing biedt voor alle tussen partijen gerezen problemen. Ten einde een jarenlange juridische strijd te voorkomen, doen partijen er goed aan met elkaar in overleg te treden om een regeling te treffen voor hun geschillen.” Een  schorsing van het kort geding daartoe op 26 oktober mocht echter alvast niet baten: “Partijen zijn er niet in geslaagd ook maar enige overeenstemming te bereiken.”

De volledige uitspraak van de rechtbank is hier te downloaden.

Hieronder volgt ter informatie de Beslissing uit het vonnis door de voorzieningenrechter:

“in conventie
– veroordeelt P7 te bewerkstelligen dat, indien Axelion c.s. geen facturen van P7 uit hoofde van papierleveranties langer dan 60 dagen hebben openstaan, de orders van Axelion c.s. in behandeling worden genomen en worden uitgeleverd, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag met een maximum van € 500.000,-;
– bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 4.24 is vermeld;
– heft op de door P7 ten laste van Axelion c.s. gelegde conservatoire beslagen, onder de voorwaarde dat Axelion c.s. geen facturen van P7 uit hoofde van papierleveranties langer dan 60 dagen hebben openstaan;

– verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; – bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt; – wijst af het meer of anders gevorderde; in reconventie
– heft op de door Axelion c.s. ten laste van P7 gelegde beslagen;
– veroordeelt Grafeno en Axelion hoofdelijk aan P7 te betalen een bedrag van € 24.684,50, verminderd met het daarvoor in aanmerking komende deel van de hierna te vermelden € 238.000,- en te vermeerderen met de over het vervolgens resterende bedrag verschuldigde wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% vanaf de respectieve vervaldagen van de onderliggende facturen tot aan de dag der algehele voldoening;
-veroordeelt VOB en Axelion hoofdelijk aan P7 te betalen een bedrag van € 343.596,66, verminderd met het daarvoor in aanmerking komende deel van de hierna te vermelden € 238.000,- en te vermeerderen met de over het vervolgens resterende bedrag verschuldigde wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% vanaf de respectieve vervaldagen van de onderliggende facturen tot aan de dag der algehele voldoening;
– veroordeelt Van Amerongen en Axelion hoofdelijk aan P7 te betalen een bedrag van € 56.198,54, verminderd met het daarvoor in aanmerking komende deel van de hierna te vermelden € 238.000,- en te vermeerderen met de over het vervolgens resterende bedrag verschuldigde wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% vanaf de respectieve vervaldagen van de onderliggende facturen tot aan de dag der algehele voldoening;
– bepaalt dat op het totaal van voornoemde bedragen (€ 24.684,50, € 343.596,66 en € 56.198,54) een bedrag van € 238.000,- in mindering strekt, toe te rekenen aan de oudste onderliggende facturen;
– verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; – bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt; – wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.Th. Nijhuis en in het openbaar uitgesproken op 7 november 2011. WJ”

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.