Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

5 oktober, 2011, 12:29 am | -

Curatoren nog niet klaar met Thieme

Was verkoop Roos en Roos paulianeus?

Begin deze week verscheen het vierde verslag over het faillissement van de Thieme Groep, dat zich precies een jaar geleden voltrok. Inmiddels heeft zich curator Vos van Thieme Nijmegen, dat op 1 september 2009 failliet ging, bij Thieme Groep-curator Jongepier gemeld omdat hij paulianeus handelen vermoedt. Jongepier betwist dat vooralsnog.

Thieme Groep

Curator Vos uit Nijmegen heeft inmiddels 7 faillissementsverslagen gepubliceerd over Thieme Nijmegen – het laatste verslag verscheen op 5 juli 2011. De verslagen geven een interessant inzicht in de situatie rond het faillissement. Een gegadigde die zich na het faillissement meldt met interesse voor de klanten en orders van Thieme Nijmegen, krijgt van de curator nul op het rekest: die zijn al voor het faillissement verdeeld over de Thieme Groep. Die verkreeg via een overnameovereenkomst behalve het klantenbestand en de orderportefeuille ook de (leasecontracten van de) persen, tegen betaling van €132.000 én overneming van de totale bankschuld (van bijna 8,5 miljoen euro).

Nijmegen en Arnhem

Al in het eerste verslag, van 5 november 2009, constateert de curator onder het kopje ‘Paulianeus handelen’* dat er nader onderzoek nodig is: ‘Thieme Nijmegen had twee vestigingen. Eén in Nijmegen en één in Arnhem. De vestiging te Arnhem is middels een op 29 juni 2009 ondertekende overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva verkocht aan een nieuw opgerichte vennootschap Drukkerij Roos en Roos BV, waarvan de aandelen (indirect) voor 100% in eigendom zijn van Thieme Groep BV. De komende periode zal ik mij onder meer richten op de gang van zaken rondom deze activa/passiva transactie om te bezien of deze onderneming volgens de regels der kunst uit het vermogen van Thieme Nijmegen BV is verdwenen.’

Transactie vernietigd

Een jaar later, op 26 november 2010, schrijft curator Vos in zijn dan alweer vijfde verslag dat hij de activa/passiva transactie rond Roos en Roos inmiddels heeft vernietigd ‘met een beroep op de actio pauliana’. Omdat dan inmiddels de hele Thieme groep failliet is, kondigt Vos aan met de betreffende curator, mr. Jongepier, in overleg te treden over de praktische afwikkeling van de vernietigde transactie.’

Opbrengsten Roos en Roos

Volgens het zesde verslag over Thieme Nijmegen, dat op 3 maart 2011 verscheen, heeft een bespreking met mr. Jongepier plaatsgevonden. Ze spreken af dat de opbrengsten van roerende zaken van Drukkerij Roos en Roos BV zullen apart worden gehouden. Als paulianeus handelen kan worden aangetoond dan zal een deel van die opbrengsten alsnog aan de boedel van Thieme Nijmegen ten goede komen.

Boekhouding onvindbaar?

Opmerkelijk is ook de constatering van curator Vos dat ‘uit de voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat de boekhouding van Drukkerij Roos en Roos BV te Arnhem tot de periode van overname eind juni 2009 niet getraceerd is. Dat is vreemd, omdat deze er wel zou moeten zijn.’ Curator Jongepier heeft dan inmiddels een bureau verzocht om alle administraties nader te onderzoeken en Vos vraagt hem de onderzoeksresultaten van dat grote onderzoek ter hand te stellen.

Nog gaande

In het zevende verslag, dat op 5 juli 2011 verscheen, schrijft curator Vos dat het rechtmatigheidonderzoek nog gaande is. Ook heeft hij ‘(nog) geen procedures aanhangig gemaakt’. Zijn eerstvolgende verslag staat voor begin oktober in de planning.

In het op 14 juni 2011 verschenen verslag van curator Jongepier wordt onder het hoofdstuk ‘Boekhoudplicht’ gemeld dat inmiddels een ‘concepteindrapportage’ is opgesteld en ook ‘een conceptrapport van bevindingen’.

Deze week verscheen het vierde verslag over de Thieme groep, drie weken later dan gepland. De gesprekken over het conceptrapport zullen naar verwachting in november 2011 worden afgerond. Inmiddels is curator Jongepier ‘aangevangen met het opstellen van een formeel rapport waarin de bevindingen ter zake de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheid worden uiteengezet’.

Paulianeus?

Curator Jongepier meldt op 3 oktober in zijn rapport dat de curator van Thieme Nijmegen hem heeft gemeld dat ‘de verkoop van Drukkerij Roos en Roos aan Roos en Roos een paulianeus karakter draagt’ en dus een deel van de opbrengst van de verkoop van de activa van de Thieme groep opeist. Jongepier ‘betwist vooralsnog dat er sprake is geweest van een paulianeuze transactie en heeft de curator van Thieme Nijmegen om een nadere toelichting verzocht’.

Verslagen

De faillissementsverslagen over de Thieme Groep staan op de website van de curator. Opvallend: er staan nu ook vier verslagen over het faillissement van Thieme-onderdeel Sonneveld vermeld. “In het faillissement van Sonneveld is een apart faillissementsverslag opgesteld vanwege de afwijkende schuldpositie jegens de bank’ aldus Jongepier in het eerste Sonneveld-verslag.

* het verrichten van onverplichte rechtshandelingen, waarvan betrokkenen wisten of behoorden te weten dat schuldeisers daardoor benadeeld zouden worden.

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.