Boekdrukkunst

Historische e-Canon van Fokke & Sukke (2007)

‘Lees verder’

De derde hard cover editie van ‘Lees verder’ met een selectie van artikelen, berichten, tweets en columns van Ed Boogaard over het grafische vak in 2016

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd
24 oktober, 2010, 10:07 pm | -

Garantiefonds onder druk

“Vermogenspositie verslechtert in snel tempo”

Deze week komt de Raad voor Overleg in de Grafimediabranche (ROGB) bij elkaar om te bekijken ‘welke maatregelen moeten worden genomen‘, nu ‘door het forse verlies van arbeidsplaatsen de financiering van de aanvullingsregeling onder druk staat‘. Begin oktober waarschuwde FNV Kiem bestuurder Anne Jan de Graaf  in de Volkskrant al voor de financiële positie van het Garantiefonds: ‘Als zo’n grote groep een beroep doet op dat garantiefonds, dan is dat ook failliet. Of in ieder geval is er dan geen geld meer voor andere bedrijven die moeten reorganiseren en mensen ontslaan‘.

De Graaf twitterde eind vorige week: “Voorbereiden op ROGB. Houden we de RFR (= de uitkering uit het Garantiefonds bij ontslag door reorganisatie of faillissement – EBb) in stand? Wat wil de Grafische sector? Wat wordt de inzet van FNV KIEM?“. De GBF (Grafische Bedrijfsfondsen) luidde op hetzelfde moment op haar website alvast de noodklok:

“In 2009 bedroegen de uitkeringen die ten laste van het fonds kwamen circa € 6 miljoen. In 2010 is dat bedrag in augustus al bereikt. De honderden ontslagen van oktober en de resterende maanden van het vierde kwartaal komen daar nog bij.”

De GBF heeft al maatregelen genomen om de financiële risico’s van het Garantiefonds niet te laten wegen op de overige grafimedia fondsen, zoals  het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB), Fonds Werktijdvermindering voor oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (FWG) en het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB).

Het ASF (Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven) staat nu echter onder zware druk vanwege de aanvulling op de WW-uitkeringen:

“Het fonds keert, als gevolg van de extreme instroom, meer uit dan er aan premie en bijdragen wordt ingelegd. Bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde omstandigheden verslechtert de vermogenspositie in snel tempo. Eind 2009 bedroeg de algemene reserve van het fonds € 8,5 miljoen. De ROGB beraadt zich medio oktober 2010 over de financiering van de RFR-regeling en de maatregelen die nodig zijn om het tij te keren.”

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

PrintPaktLive2017

Terugblik in 20 video's

Bilderdijklezing2017

'Het Geheim van de Klare Lijn' – door Joost Swarte op 15 december 2017 te Haarlem

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

Grafisch Nieuwjaar

Feest op 12 januari 2018 – Nu kaarten bestellen