Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

12 september, 2010, 6:09 pm | 2 reacties

Hoe veilig is het grafisch pensioen?

[update januari 2012] “PGB behoort niet tot de fondsen die moeten gaan korten

*

[06 januari 2012, update] “Korten grafische pensioenen nodig? Dekkingsgraad lag 16 dec op 95,8% – moest eind 2011 rond 98% zijn.” bit.ly/xttDAD

*

[18 oktober 2011, update] “Dekkingsgraad Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) sinds eind september 2011 onder de 100%” (namelijk: 95,5%) bit.ly/r2ct5g

*

PGB in 'gevarenzone'?

Het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) was er half augustus snel bij om te laten weten dat het niet op het lijstje stond van de veertien pensioenfondsen die vanwege hun dekkingsgraad binnenkort moeten korten op het pensioen van hun deelnemers: “PGB behoort niet tot deze groep.”

Het PGB zegt dan ook dat ze zich niet in de gevarenzone van minister Donner bevindt, maar volgens haar eigen definitie van ‘gevarenzone’ in het jaarverslag 2009 moet het PGB toch wel degelijk oppassen.

Eind vorige week werd bekend dat vijf Nederlandse pensioenreuzen (ABP, Zorg & Welzijn, PMT, Bouw en PME) met hun dekkingsgraad onder de 100 procent belandden (respectievelijk 88, 94, 85, 97 en 91 procent) en dus, bij die momentopname, meer verplichtingen hadden dan ze aan vermogen in kas hadden.

En dat was ook bij het PGB het geval, blijkt uit de elektronische nieuwsbrief van de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF) van eind vorige week:

‘Zo lag de dekkingsgraad bij PGB eind juli 2010 op 105,3% en eind augustus op 98,2%. De eerste dagen van september laten als gevolg van de langzaam verdwijnende angst voor een nieuwe recessie een licht herstel zien. Op 6 september lag de dekkingsgraad met 102,4% weer boven de grens van 100%.’

Maar is die grens van 100% eigenlijk voldoende? Uit het jaarverslag van PGB over 2009:

“In 2010 zal worden nagegaan welke middelen effectief zijn wanneer het fonds in de gevarenzone terecht zou komen. Voor PGB is de gevarenzone op dit moment het gebied tussen 105% en 91,5%. Bij een dekkingsgraad onder de 91,5% is het fonds statistisch niet meer in staat om zonder aanvullende maatregelen tijdig tot herstel te komen.”

Dekkingsgraad PGB

Uit tabellen van het PGB blijkt dat de dekkingsgraad in februari 2009 voor het laatst onder die kritische grens van 91,5% kwam. Het PGB verwacht in september 2011 weer stabiel boven de 105% uit te komen.

En overigens gaat het PGB er in het Jaarverslag 2009 vanuit dat de grafische pensioenen een gemiddeld ‘pensioenresultaat’ (= het niveau van de toekomstige pensioenuitkeringen afgezet tegen de hoogte van de uitkering bij volledige toeslagverlening op basis van het consumentenprijsindexcijfer) van ongeveer 92% zullen kennen:

“De pensioenen bij PGB zullen waarschijnlijk achter blijven bij de stijging van de prijzen. (…) Als het economisch tegenzit zal het pensioennresultaat uitkomen op ongeveer 56%.”

2 reacties aanHoe veilig is het grafisch pensioen?

  • arnold verplancke

    Prima dat u ons zo goed volgt.
    De dekkingsgraad van ons pensioenfonds lag eind juni 2011 op 112,6%, maar midden juli j.l. op 108,6% en nu u dit leest ongetwijfeld al weer op een ander niveau. De lagere rente was in de eerste weken van juli de boosdoener en schroefde de verplichtingen met een half miljard euro op. Er zitten veel onzekerheden in de economie, zowel in Europa als de VS, waardoor de dekkingsgraad nog wel enige tijd zeer beweeglijk kan blijven.
    Arnold Verplancke
    bestuurslid PGB

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.