Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

16 juli, 2010, 10:37 pm | 3 reacties

Curator doet ‘uitgebreid onderzoek’ naar onbehoorlijk bestuur Thieme

“De verschillende hoedanigheden van de heer Van der Kallen in relatie tot de Thieme Groep zijn eveneens voorwerp van onderzoek.

Vrijdag verscheen, een maand later dan aanvankelijk aangekondigd, het tweede verslag van curator Jongepier over de februari-faillissementen bij de Thieme Grafimedia Groep. Met de afwikkeling in volle gang meldt de curator ‘uitgebreid onderzoek’ te verrichten naar de vraag of sprake is geweest van ‘onbehoorlijk bestuur’. Ook zal worden onderzocht of ‘meerdere paulianeuze dan wel onrechtmatige handelingen hebben plaatsgevonden’.

Paulianeus?

In vervolg op het eerste faillissementsverslag wordt nu onder het kopje ‘Paulianeus handelen’ gemeld:

‘De curator heeft zowel de overdracht van de aandelen in Zuidam en Zonen BV als de overdracht van de aandelen in Chapeau BV [aan Maja Media, een BV die volgens de curator indirect door voormalig Thieme-directeur Mark van der Kallen wordt beheerd; EBb] op de voet van artikel 42 Fw. vernietigd. De teruglevering van de aandelen aan [Den Haag] Offset Beheer heeft inmiddels plaatsgevonden.’

Zuidam ging vervolgens op 11 mei failliet; de curator onderhandelt nog over de verkoop van de aandelen Chapeau.

Crediteuren benadeeld?

Het hoofdstuk ‘Rechtmatigheid’ heeft in het tweede faillissementsverslag een aantal interessante aanvullingen gekregen. In het eerste verslag werd gesteld dat het onderzoek zich mede zou richten ‘op de verwevenheid van de administraties’ van de verschillende vennootschappen binnen Thieme. Inmiddels is gebleken ‘dat de administraties over het algemeen op orde waren’, maar:

Wel opmerkelijk is dat geen enkele onderneming binnen de Thieme groep zelfstandig betalingen kan/kon uitvoeren. De uiteindelijke aandeelhouder en (mede)bestuurder, Thieme Groep BV [volgens de curator voor circa 48% in handen van voormalig Thieme-directeur Mark van der Kallen; EBb], bepaalde welke facturen werden betaald. De curator ziet aanleiding onderzoek te doen naar de vraag of vorderingen van andere Thieme vennootschappen bij voorrang werden voldaan, waardoor crediteuren buiten de groep mogelijk zijn benadeeld.”

Verplichte inkoop via P7?

De curator kondigt bovendien onderzoek aan naar de totstandkoming van de interne verkoopprijzen voor grondstoffen, met name papier:

“De Thieme groep kocht haar papier centraal in bij Coöperatieve P7 UA (“P7”), waarna zij de groepsvennootschappen doorbelastte voor de door hen verbruikte voorraden. Gefailleerde vennootschappen waren verplicht van deze centrale inkoop gebruik te maken. Vooralsnog is onduidelijk hoe de prijsvorming ter zake tot stand kwam. In dit onderzoek zal mede worden betrokken de vraag of eventuele bonussen/kortingen die bij de inkooporganisatie P7 werden bedongen daadwerkelijk aan de betrokken (interne) afnemer ten goede kwam. In dit kader zij opgemerkt dat de heer Van der Kallen, naast grootaandeelhouder en (voormalig) bestuurder van Thieme Groep BV, tevens bestuurder is van P7. De verschillende hoedanigheden van de heer Van der Kallen in relatie tot de Thieme Groep zijn eveneens voorwerp van onderzoek.

Uit de lange crediteurenlijst in het faillissementsverslag blijkt de Coöperatieve P7 nog een vordering van bijna 295.000 euro op Den Haag Offset BV te hebben.

Den Haag Media Groep?

En de curator zet zijn vraagtekens bij de gang van zaken rond het faillissement van de Den Haag Media Groep:

“De curator [heeft] vastgesteld dat de vennootschappen die behoorden tot de ‘Den Haag Media Groep’ (Offset Beheer, Offset, Direct Mail en Facilities) kort na de overname door Thieme Groep BV zijn gefailleerd. Thieme Groep BV heeft geweigerd de due diligence rapporten die in het kader van deze overname zijn opgesteld aan de curator ter beschikking te stellen. De curator onderzoekt de mogelijkheden om alsnog inzage in deze stukken te krijgen.”

3 reacties aanCurator doet ‘uitgebreid onderzoek’ naar onbehoorlijk bestuur Thieme

 • René

  Beste Ed, zou je een link kunnen geven naar het volledige rapport van dhr. Jongepier?

 • Ed Boogaard

  @Buitendijks (via Twitter): “Zou ik beginnen met de overname van ZWOLLE en het gedoe rond de pers!”

  EBb: Thieme Zwolle wordt in het verslag wel genoemd, maar er wordt niets gemeld over ‘gedoe rond de pers’ – dat valt waarschijnlijk ook buiten het onderzoek van de curator, omdat die zich beperkt tot de serie faillissementen van begin februari?
  Uit het verslag:
  “De curator heeft vastgesteld dat voorraden kort voor het vestigen van de bodemverhuurconstructie van Rotatie [Nieuw Vennep; EBb] naar de (niet-gefailleerde) vennootschap Thieme Rotatie Zwolle BV zijn verplaatst. Als gevolg van deze verplaatsing konden de betrokken leveranciers het door hen bedongen eigendomsvoorbehoud niet meer uitoefenen. (…) De financiële afrekening ter zake is/wordt onder toezicht van de curator rechtstreeks door Thieme Rotatie Zwolle BV en de betrokken leveranciers afgewikkeld. Tot op heden is dit proces voorspoedig verlopen.”

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.