Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

12 maart, 2010, 3:09 pm | 2 reacties

Collegiale normen?

De oplaaiende discussie over faillissementen en doorstarts in de grafische industrie, en de rol die de Koninklijke branchevereniging KVGO daarin zou moeten spelen, doet denken aan de situatie in 2001. Er is sindsdien kennelijk niet veel veranderd.

In Graficus staat deze week een interview met KVGO-voorzitter Cees Verweij. Hij vertelt moeite te hebben met het “wettelijk correct” afwentelen van de kosten van een faillissement op de branche en de samenleving. Hij hoopt op wetgeving die een betere controle op doorstarts mogelijk maakt. Een paar pagina’s verderop roept onderzoeker en adviseur Richard van Hoorn het KVGO op tot een soort tuchtrecht: ‘Elke overname en doorstart kan onderzocht worden op basis van een beperkt aantal vooraf vastgelegde morele principes. Wie zich niet koninklijk gedraagt, kan geen lid zijn van het KVGO en zich maatschappelijk verantwoord ondernemer noemen.’

Even terug naar 2001. Eind februari stuurt Dirk-Jan van Zanten, destijds secretaris van het KVGO District Amsterdam, een boze brief over het faillissement en de doorstart van de Amsterdamse drukkerij Van Soest. Hij verzoekt het Algemeen Bestuur van het KVGO te onderzoeken of er maatregelen tegen de Thieme Groep, Drukkerij Van Soest en directeur Mark van de Kallen genomen kunnen worden.

Het KVGO probeert de gemoederen te bedaren: ‘Het past in een moderne brancheorganisatie om samen met de leden goed te kijken naar de normen die het onderlinge gedrag bepalen. Er zal daarom gekeken worden naar een mogelijke gedragscode voor faillissementen die worden gevolgd door een doorstart.’ En het belooft zich te zullen buigen over het Reglement Collegiale Normen.

(Lees een uitgebreider artikel over deze toestand in 2001 in het Graficus-archief)

Waarna de problematiek uiteindelijk ‘in Den Haag’ belandde en ‘de politiek’ aan zet was. En Cees Verweij wacht dus nog altijd op antwoord.

Toch gebeurde er niet helemaal niks. KVGO-directeur Fons Bakkes sprak op 22 juni 2005 voor Transport & Logistiek Nederland te Baarn over faillissementen in de grafische bedrijfstak. In het verslag over die toespraak staat op de KVGO-website het volgende te lezen:

Bakkes onderstreept dat na uitvoerige discussie besloten is tot een wijziging van de statuten, met daarin een ‘besluit collegiale normen’. Belangrijk is daarbij artikel 1. “De leden van het KVGO zijn verplicht zowel ten opzichte van medeleden als ten opzichte van hun vereniging te handelen als goede collega’s en zich te onthouden van handelingen die collega’s of de vereniging onnodig benadelen en/of in strijd zijn met de normen van moraal en fatsoen die passen in het onderlinge verkeer.”

Om lid te mogen worden van de Koninklijke KVGO moet een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. “Die regels hebben we verscherpt doordat niet langer tien ondernemers nodig zijn om een potentieel lid te weigeren, maar slechts vijf. Dat betekent dat een al te enthousiast doorstartende failliete grafische ondernemer lastiger lid kan worden van onze brancheorganisatie”, zei Bakkes.

Bovendien schrijft Artikel 3 van het Besluit Collegiale Normen: ‘Handelingen in strijd met artikel 1 van dit besluit (…) worden berecht op de wijze zoals bepaald is in het Algemeen rechtspraakreglement.

Daarmee lijkt het KVGO dus al te beschikken over wat Richard van Hoorn, anno 2010, voorstelt: ‘Morele principes’. Toch moeten we ons daar niet al te veel van voorstellen, waarschuwde Bakkes al in 2005:

Is dat meer dan een papieren tijger? Ja en nee, oordeelt Bakkes. ‘Na een aantal jaren denken, lobbyen en discussiëren, zitten we met het formuleren van deze collegiale normen en aanscherpen van de regels op de grens van onze mogelijkheden. Het is vooral een moreel appèl op onze leden om zich als goede ondernemers te gedragen. Verbieden of verplichten is niet aan de orde. Het woord regulering is niet gevallen, die broek is ons als brancheorganisatie vele maten te groot. Het mag voor sommigen wellicht teleurstellend zijn dat de invloed van het KVGO niet verder reikt dan het formuleren van collegiale normen en het bieden van gereedschap, het is wel de realiteit van vandaag.’

[update 29/03/2010] Lees ook: ‘Mark van der Kallen, Riva en de grafische industrie

[update 07/04/2010] lees ook: Joh.Enschede boos over Thieme-doorstart

2 reacties aanCollegiale normen?

 • joop

  ach die drukkertje toch. beetje stoffige nerds die teveel in het verleden levern, er zullen er niet veel overblijven

  [27/04/2010 EBb: joop@hotmail.com blijkt helaas niet te bestaan. Maar omdat de reactie afkomstig lijkt vanuit Thieme ICT Services had ik ‘Joop’ juist zo graag eens willen vragen naar zijn mening over de toekomstvisie bij Thieme over drukken en ICT. Wat gaat er wél overblijven?]

 • Hans Schoolenberg

  Ed mooi artikel. Je weet dat ik al jaren tegen de dubieuze doorstart ben en de geriegisseerde faillisementen. Banken spelen daarin over het algemeen een grote rol. Maak mij wakker en ik dreun zo tientalle ( ja tientalle) faillissementen op die naar allerlei maatstaven dubieus zijn om nocg maar te zwijgen van de doorstarts. Neem Hollandia, neem recentelijk KDR, neem Tijl, neem Flevodruk, neem Habo, neem Handelsdrukkerij 1874, neem Veenman, neem Koenders & Van Steijn, neem AFCO?
  Morele principes zijn mooi op persoonlijk niveau. Bange organisaties als KVGO praten niet met meel in de mond maar met kilo’s anti-smet poeder. Ze doen niets waar het leden onderling betreft. Koekkoek wilde er niet eens over praten en Verweij is geen prater. Al die faillissementen berengen tientallen leden van KVGO in de problemen. KVGO zo daar wat kunnen betekenen. Zo makkelijk. Zelf heb ik vorige jaar al voor een 3tal KVGO leden het faillissement van KDR aangevraagd. Op het laatste moment betaalden ze. Dat soort rollen moeten ze niet aan maffe idealisten als mij overlaten – dat moeten zij doen. En als ze aan die doodstille startbaan dan toch iets willen doen laat ze dan de faillisementeswetgeving van omringende landen eens doornemen en daarvoor gaan lobbyen. Dat zou al een eind opschieten. En verder zouden we weer eens dingen SAMEN moeten leren doen. Waarom kopen we nog rommel bij leveranciers die aan foute doorstarters leveren. Waarom kopen we nog Heidelbergers van een bedrijf dat bij Hollaandia al weer leverde in Amsterdam terwijl het faillisement nogg niet eens gepubliceerd was. Waarom papier bij Antalis dat door bleef leveren. Verkerke dat bleef binden. We hebbe toch alternatieven zat . . .
  We hebben geen morele principes nodig, we hebben een brancheorganisatie nodig die wat doet en we hebben op persoonlijk niveau gewoon een beetje meer moed nodig. Meer niet.

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.