Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

18 februari, 2010, 5:25 pm | 1 reactie

De strategie van Thieme

[Update 22/02] FNV KIEM wijst Thieme op sociaal beleidskader. “Hovestad neemt de claim van de vakbonden serieus. Op 4 maart a.s. praten Thieme en de vakbonden verder.” [lees onderaan verder]

[update 20/03] Reactie Tanja Magnée (FNV Kiem) “Thieme moet tot heldere visie komen” [lees onderaan verder]

[update 19/03] FD analyse: “Thieme kan zich vanwege beperkte solvabiliteit geen verliezen veroorloven en is in hoge mate afhankelijk van de cash-flow.” [lees onderaan verder]

Herman Hovestad

Gisteren trad bij de Thieme Grafimedia Groep Herman Hovestad aan als opvolger van Mark van der Kallen. De nieuwe algemeen directeur (a.i.?) heeft als opdracht ‘een coherent geheel te maken van de bedrijven binnen de groep en zo de gekozen strategie en daarmee de continuïteit van Thieme GrafiMedia Groep te waarborgen’.

[lees ook: ‘Wie is Herman Hovestad?’]

In het persbericht licht Hovestad dat toe: “In mijn functie zal ik mij richten op de groep als geheel, die voldoet aan de communicatiebehoefte van de klant. Dat betekent naast het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig printen en drukken, aandacht voor nieuwe media en crossmediale processen.”

Daarmee lijkt er dus eigenlijk niet veel te veranderen aan de lijn die Thieme al jaren volgt.

Op het weblog van CMBO werd na de aangekondigde faillissementen en voorgenomen verkoop van Thieme-bedrijfsonderdelen door Peter Luit de stelling geponeerd dat ‘het einde van grafische groepen in zicht is‘. Branchekenners Henk Gianotten en Herman Hartman zetten daar hun vraagtekens bij, en wijzen vooral op het belang van een strategie als basis voor succesvolle groepen.

Toch heeft het Thieme niet aan een missie, strategie of cijfers ontbroken, blijkt uit de jaarverslagen (die vanaf jaar 2003 beschikbaar zijn op de Thieme website). De missie is steeds gelijk gebleven: ‘Thieme Grafi Media Groep staat opdrachtgevers als kwaliteitsbewuste partner terzijde bij het realiseren van communicatieoplossingen.’

Onder het kopje ‘Strategie’ speelt sinds 2003 ‘optimalisering’ steeds een belangrijke rol: aanvankelijk bij het optimaliseren van de ’sterke’ of ‘leidende’ positie, later (m.i.v. 2007) in ‘de optimalisering van de bedrijfsprocessen’. Pas vanaf dat moment wordt ook ‘de groei van omzet en resultaat’ nadrukkelijk genoemd.

De sturing op interne cijfers kreeg dan dus grotere prioriteit. In het Komori magazine OnPress #63 (drupa 2008) vertelde Mark van der Kallen hoe de volledige groep van uur tot uur werd gemonitord – ‘We know what is happening all the time’:

‘Hour by hour monitoring’

Investing in new machines at the Thieme Group is always part of a bigger plan. Decisions are based on constant benchmarking within the Group, taking wishes and requirements of all locations into account. Van der Kallen says: “We can, almost by the hour, monitor utilization of our total capacity. Every week, we have a complete record of every device at every plant throughout the entire group, so we know what is happening all the time. In Holland, that’s a pretty unique position to be in.” And Van der Wind adds: “Everything is being registered by interconnected MIS systems, giving us an overview of time needed for makeready, for production – for everything. Thanks to this central monitoring, we can keep working to always further optimize our processes. And because of constant benchmarking within the group, some of our locations are already starting to specialize,” says Van der Wind.

De strategie van de Thieme Grafimedia Groep blijft ook onder Hovestad gehandhaafd. Hovestad liet zich duidelijk inspireren door het jaarverslag over 2008, dat onder het kopje ‘Missie’ onder andere stelt: ‘Thieme GrafiMedia Groep is in Nederland marktleider in vellenoffset en printing-on-demand en breidt haar dienstenpakket steeds verder uit met communicatie- en mediadiensten’.
Het bestaansrecht van de groep zal dus vooral afhangen van de manier waarop, en in welke volgorde, hij die doelen denkt te gaan bereiken.

[update 19/03]

Het FD van 18 februari ging nog wat dieper in op de kennelijke oorzaken van de toestand bij de Thieme Grafimedia Groep. “De drukkersgroep heeft een beperkte solvabiliteit en kan zich daarom geen verliezen veroorloven. De bedrijfsvoering is in hoge mate afhankelijk van de cash-flow.”
Ik dook opnieuw in de jaarverslagen van Thieme, en vond de volgende solvabiliteitspercentages: 17,6% (2002), 14,9% (2003), 16% (2004), 18% (2005), 19,4% (2006), 17% (2007) en 14,7% (2008). En mijn boekhouder zegt dat ongeveer 30% gezond zou zijn.
Verder tref ik alleen absolute cashflowcijfers aan. Tot en met 2007 gaan die vergezeld van de formule: “Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (EBIT) (…) [is] ruim voldoende om aan alle
verplichtingen te voldoen.

Het jaarverslag over 2008 vermeldt echter: “Voorts zijn door een financier voorwaarden gesteld aan te behalen ratio’s, zoals ‘total net debt/ebitda’ ratio en een ‘interest coverage’ ratio. Per jaareinde voldeed de vennootschap niet volledig aan de gestelde ratio’s. Inmiddels is door de huisbankier hiervoor een waiver verstrekt.” Ik begrijp niet half wat hier staat, maar het klinkt niet helemaal goed. Iemand suggesties?

Tenslotte nog een tekst die toevallig mijn aandacht trok in het jaarverslag 2008:
Eind 2004 heeft Thieme GrafiMedia Groep aan een der directieleden opties toegekend op 407,6 nieuw uit te geven aandelen A in het kapitaal van Thieme GrafiMedia Groep. De looptijd is vijf jaar en heeft de uitoefenprijs bedraagt €184 per aandeel.”
Dat was dus net op tijd….. ?!

[update 20/03]

Op RTV Noord-Holland vertelde FNV Kiem bestuurder Tanja Magnée ‘deels wel, deels niet verrast‘ te zijn door de gebeurtenissen bij Thieme. Volgens Magne werd er bij Thieme ‘gewerkt aan een visie‘, juist om de nu ontstane situatie van faillissementen en ontslagen te voorkomen: ‘Ze hebben heel veel bedrijven opgekocht, en dat is op zich mooi, maar dan moet je wel nadenken “Wat ga ik daar dan eigenlijk mee doen?“. Daar hebben wij ze toe geprikkeld en ze zijn wel op een pad om dat te gaan doen.’

Magnée denkt niet dat veel van de 200 ontslagen medewerkers elders binnen de Thieme groep aan de slag kunnen, en vreest dat het niet makkelijk zal zijn om als drukker weer een nieuwe baan te vinden: ‘Hopelijk lukt dat via bij- en omscholing.’

[Update 22/02]

FNV KIEM wijst Thieme op sociaal beleidskader

Persbericht FNV Kiem: “Maandagochtend 22 februari heeft bestuurder Tanja Magnée overleg gevoerd met de nieuwe algemeen directeur van Thieme GrafiMedia Groep, Herman Hovestad. FNV KIEM wil meer informatie over de gronden voor het faillissement en wil de belangen van de betrokken medewerkers op de agenda krijgen. (…)

“In december 2009 sloten de vakbonden en de directie van Thieme nog een sociaal beleidskader dat voor de hele groep geldt. Juist om te voorkomen dat delen van het bedrijf zich aan dit plan zouden onttrekken heeft FNV KIEM erop aangedrongen dat het sociaal beleidskader door Mark van der Kallen, de scheidend algemeen directeur én aandeelhouder, persoonlijk werd ondertekend. De vakbonden claimen nu de uitvoering van dit sociaal beleidskader, ook voor de bedrijven die failliet verklaard zijn. Hovestad neemt de claim van de vakbonden serieus. Op 4 maart a.s. praten Thieme en de vakbonden verder. Dan hoopt Magnée spijkers met koppen te kunnen slaan.”

[update 29/03/2010] Lees ook: ‘Mark van der Kallen, Riva en de grafische industrie

1 reactie opDe strategie van Thieme

  • Hans Schoolenberg

    De mw van de vakbond gaat met het manco in Thieme mee.”we/ze hebben bedrijven gekocht, wat gaan we er mee doen” Dat is dus precies het probleem. Als je een visie hebt of een strategie dan kkop je bedrijven vanuit die visie of ter realisering van je strategie. Eerst bedrijven kopen en dan kijken wat je er mee gaat doen: het gelijk van verwende kinderen.

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.