Boekdrukkunst

Historische e-Canon van Fokke & Sukke (2007)

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd
9 februari, 2010, 2:59 pm | -

Mediacollege Amsterdam: ‘Staatssecretaris sprak voor haar beurt’

Staatssecretaris Van Bijsterveldt kondigde vorige week bij Pauw & Witteman aan: ‘Van het Mediacollege Amsterdam ga ik 1,8 miljoen terugvorderen, omdat het niet op orde is. Lessen die niet gegeven zijn, betaal ik niet.’ [zie blogbericht] Nogal voorbarig, vindt het Mediacollege Amsterdam (Ma): ‘Er is geen besluit, op grond waarvan een terugvordering van geld, laat staan 1,8 miljoen euro kan plaatsvinden.’

In een concepttekst werd aanvankelijk gezinspeeld op een rechtszaak tegen de Onderwijsinspectie [zie blogbericht], maar in de officiële verklaring op de website van het Ma stelt de opleiding nu:

‘De Staatssecretaris heeft in een brief van 4 januari 2010 het voornemen om zo’n besluit te nemen kenbaar gemaakt. Maar het Mediacollege Amsterdam is tot 15 februari a.s. in de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken. ‘Ik zal, aldus de Staatssecretaris aan het slot van haar brief, na te hebben kennisgenomen van de door u binnen de gestelde termijn naar voren gebrachte zienswijze, dan wel na het ongebruikt verstrijken van de termijn, een definitief besluit nemen inzake het lager vaststellen van de rijksbijdrage.’ Ma is voornemens tijdig een zienswijze in te dienen. Ma is het namelijk niet eens met de bevindingen van de Inspectie dat er minder dan 850 uur les gegeven zou zijn. Zij is van mening het ongelijk van de Inspectie aan te kunnen tonen.’

‘De Staatssecretaris heeft met haar stellige opmerking dat 1,8 miljoen van de rijksbijdrage teruggevorderd zal worden, dus voor haar beurt gesproken. Terugvordering staat nog allerminst vast, net zomin als de hoogte van het bedrag dat als ‘straf’ opgelegd kan worden.’

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Expositie

Meppel: 8 januari - 3 feb. Joure: 14 januari - 15 april Groningen: 16 jan - 15 april

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

PrintPaktLive2017

Terugblik in 20 video's

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"