Boekdrukkunst

Fokke & Sukke canon

Bigger than you think

Campagne “Print Powers America”

 

Druk plaat

_ G. Hamilton IV - 'If I possessed a printing press...' (1957)

GreatBookRobbery

Oude boeken geroofd

Lees meer

Begin maart is De Grafische Vakpers van start gegaan – een nieuw initiatief van Alex Kunst en Ed Boogaard.

Nieuwe artikelen verschijnen nu eerst op ons portal voor onafhankelijke vakinformatie. Meld je aan en bouw mee aan het platform.

9 februari, 2010, 2:59 pm | -

Mediacollege Amsterdam: ‘Staatssecretaris sprak voor haar beurt’

Staatssecretaris Van Bijsterveldt kondigde vorige week bij Pauw & Witteman aan: ‘Van het Mediacollege Amsterdam ga ik 1,8 miljoen terugvorderen, omdat het niet op orde is. Lessen die niet gegeven zijn, betaal ik niet.’ [zie blogbericht] Nogal voorbarig, vindt het Mediacollege Amsterdam (Ma): ‘Er is geen besluit, op grond waarvan een terugvordering van geld, laat staan 1,8 miljoen euro kan plaatsvinden.’

In een concepttekst werd aanvankelijk gezinspeeld op een rechtszaak tegen de Onderwijsinspectie [zie blogbericht], maar in de officiële verklaring op de website van het Ma stelt de opleiding nu:

‘De Staatssecretaris heeft in een brief van 4 januari 2010 het voornemen om zo’n besluit te nemen kenbaar gemaakt. Maar het Mediacollege Amsterdam is tot 15 februari a.s. in de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken. ‘Ik zal, aldus de Staatssecretaris aan het slot van haar brief, na te hebben kennisgenomen van de door u binnen de gestelde termijn naar voren gebrachte zienswijze, dan wel na het ongebruikt verstrijken van de termijn, een definitief besluit nemen inzake het lager vaststellen van de rijksbijdrage.’ Ma is voornemens tijdig een zienswijze in te dienen. Ma is het namelijk niet eens met de bevindingen van de Inspectie dat er minder dan 850 uur les gegeven zou zijn. Zij is van mening het ongelijk van de Inspectie aan te kunnen tonen.’

‘De Staatssecretaris heeft met haar stellige opmerking dat 1,8 miljoen van de rijksbijdrage teruggevorderd zal worden, dus voor haar beurt gesproken. Terugvordering staat nog allerminst vast, net zomin als de hoogte van het bedrag dat als ‘straf’ opgelegd kan worden.’

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

#PastPrintFuture

Over 25 jaar digitaal drukken

Radiografisch

podcast Grafische Gesprekken

Ja Sticker

Branche lanceert ‘Zetjebrievenbusopgroen’

Graphic Means

Documentaire 'Graphic Means' (2017): hoe het grafische proces van ontwerp tot publicatie verliep toen er nog geen computers bestonden.

Klik op de afbeelding voor de trailer.

Herdruk

"Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt"

#happydrupa

The 'happy drupa' Playmobil figurines were a souvenir from drupa 1982. In 2016, they revisited Düsseldorf to touch the future. Ed Boogaard managed to capture some of their #happydrupa highlights.